Tilblivelsen af Albummet, ”Tibetan Peace Prayer”

Af Finn Byrum, April 2022

Opskrift:

Bland to danskere fra Nordjylland, tilsæt en tibetansk lama og smag til med nogle lokale musikkere.

Vores møde med Lakha Lama i 2007 viste sig at munde ud i et album (musik CD), min daværende kone og jeg havde talt om igennem flere år. Mødet med Lakha Lama blev til et af mange.

Tanken var at skildre buddhismen gennem musik – ved at kombinere Lakha Lamas sang og recitation af tibetanske bønner og hans fantastiske livshistorie med den rette musik.

Med hjælp fra den nordjyske Anne Blom lånte vi Nørrebjergård ved Gøttrup, så Lakha Lamas messende bønner kunne optages gennem 2-3 timer i en rungende kuppelsal.

Vi hyrede en professionel lydmand fra Aarhus, der påtog sig optagelserne. Stedet viste sig at understøtte bønnesangen optimalt, og vi opnåede den ønskede lyd. Vi havde fornøjelsen af at have Lakha boende i en periode, imens vi indspillede. Det gav rig mulighed for at snakke ind til musikstilen, budskaberne og den endelige finish på albummet.

Vi gik af flere omgange på jagt efter en komponist, der kunne lægge musik til Lakha Lamas melodiske bønner, og var blandt andet hele vejen omkring en klassisk komponist i Spanien, før vi fandt det perfekte match. I lokalområdet i Nordjylland endte vi med at vende blikket mod den dygtige og anerkendte lokale musiker, Nikolaj Heyman Christensen. Han sagde ja til at indgå i projektet og til at komponere musikken fra bunden med de rigtige korsangere og alt det, der nu hører til i en så omfattende produktion. Det var ligesom juleaften, hver gang Heyman præsenterede os for et nyt nummer, og lige i den ånd, som Lakha Lama havde efterspurgt i vores mange samtaler i starten af processen.

Da vi efter godt et år endelig nåede i mål med det færdige album, og præsenterede det for Lakha Lama, var vi selvfølgelig meget spændte på, om målet var nået. Lakha Lama var meget begejstret over det endelige resultat, hvilket satte en fin rød sløjfe om vores eget budskab med projektet: En reminder om det hektiske liv, folk lever i dag, og evnen til at kigge ind i os selv – og ikke mindst fortællingen om Lakha Lama og det, der er sket og sker i Tibet.

Vores personlige ønsker med projektet er, at musikken, bønnesangen og budskaberne lever videre, og at de fremadrettet giver anledning til eftertanke og fordybelse i en hektisk verden.